Oferta

Marka „MAZUR PEST CONTROL” powstała w 2001r. obecnie firmę prowadzi już trzecie pokolenie (od 2016r. pod nazwą „MAZUR PEST CONTROL Damian Bałdyga”).
Od początku istnienia firmy zajmujemy się wykonywaniem usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (w skrócie DDD).

Posiadamy 15 lat doświadczenia w zwalczaniu szkodników!

Wykonujemy usługi w zakresie:
Dezynfekcja (odkażanie) – zabieg mający na celu zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i jakości produktów (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki). Dezynfekcję dzielimy na: zapobiegawczą (profilaktyczną), bieżącą (ogniskową) i końcową. W zabiegach odkażania korzystamy z metod fizycznych (wysoka temperatura) lub metod chemicznych (opryskiwanie drobno lub grubokropliste, zamgławianie ULV, zamgławianie na gorąco, fumigacja).

Dezynsekcja (zabiegi owadobójcze) – jest to zabieg mający na celu niszczenie owadów i innych stawonogów ze względu sanitarnych, gospodarczych lub dokuczliwych. Za pomocą zabiegów dezynsekcji można całkowicie zlikwidować populację szkodnika lub skutecznie ją ograniczyć. Zabiegi wykonujemy zgodnie z standardami HACCP oraz IPM. Integrowane metody zwalczania szkodników wykorzystują wszystkie dostępne metody i sposoby niszczenia szkodników. Dzięki zastosowaniu tych metod z połączeniem wieloletniego doświadczenia i wiedzy możemy likwidować szkodniki w sposób skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.
Dezynsekcję wykonuje się m.in. w przypadku: odkomarzania, likwidacji os lub szerszeni, odkleszczania, zwalczania pluskiew, pcheł, karaczanów (karaluchów), pajęczaków (pająków), much i innych uciążliwych bądź szkodliwych insektów.
Dezynsekcja jest obowiązkowa w przemyśle spożywczym (rozporządzenie Ministra Zdrowia), ponieważ owady są roznosicielami patogenów groźnych dla zdrowia człowieka i zwierząt. Zabiegi wykonujemy na zewnątrz i wewnątrz budynków włącznie z terenem zielonym wokół obiektu. W zależności od sytuacji dezynsekcję wykonujemy różnymi metodami:
1. Metoda chemiczna:
- opryskiwanie drobno lub grubokropliste,
- zamgławianie ULV,
- zamgławianie na gorąco (termiczne),
- aerozolowanie,
- fumigacja (gazowanie),
- opylanie,
- wykładanie zatrutych przynęt (żelowanie, proszki, granulki itp.)
2. Metoda fizyczna:
- wysoka temperatura,
- lampy owadobójcze.
3. Metoda mechaniczna – pułapki chwytne z przynętą, pułapki lepowe.
4. Metody biologiczne – wykorzystanie wrogów naturalnych szkodników.
5. Metoda biotechniczna – zastosowanie pułapek feromonowych lub z atraktantem.

Fumigacja (dezynsekcja gazowa, gazowanie) – zabieg, który polega na użyciu specjalistycznych substancji chemicznych mających formę gazów, dymów lub pary (fumigantów). Fumigacja znajduje zastosowanie w likwidacji szkodników drewna (ksylofagów, drewnojadów) m.in. w domach drewnianych (całe budynki, dachy), antykach, meblach, obiektach zabytkowych, paletach. Fumigacji poddawane są także zboża, ziarna, produkty spożywczo-rolne, produkty mączno-zbożowe. Zalety fumigacji: - wysoka efektywność, - skutecznie zwalcza gryzonie, roztocza i wszystkie stadia owadów, - brak negatywnego wpływu na produkty, - brak negatywnego oddziaływania na środowisko.

Deratyzacja (zabiegi gryzoniobójcze) – zabieg sanitarny polegający na tępieniu myszy, szczurów i innych szkodliwych gryzoni; odszczurzanie. Gryzonie są niebezpieczne z powodu roznoszonych przez nie choroby. Przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę. Skażają i całkowicie niszczą żywność. Przynoszą straty niszcząc elementy konstrukcji budynków i uszkadzając elektrykę. Zabiegi wykonujemy zgodnie z standardami HAACP oraz IPM. Integrowane metody zwalczania szkodników wykorzystują wszystkie dostępne metody i sposoby niszczenia Dzięki zastosowaniu tych metod z połączeniem wieloletniego doświadczenia i wiedzy możemy likwidować szkodniki w sposób skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. Zwalczanie gryzoni jest regulowane Ustawą o porządku i czystości w gminach. Ustawa nakłada na właścicieli posesji obowiązek dokonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni jest obowiązkowe. Znacznie łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.

Dezodoryzacja – usuwanie przykrych i nieprzyjemnych zapachów, usuwanie zapachów po zgonie.

Odławianie kun i innych dzikich zwierząt – odławiamy zwierzęta w pułapki żywo łowne nie czyniąc im żadnej krzywdy. Odłowione zwierzęta zostają wywiezione z dala od miejsca ich odłowienia i wypuszczone w ich naturalnym środowisku.

Zwalczanie kretów i karczowników – Krety można zwalczać: w ogrodach, uprawach ogrodniczych, szkółkach, lotniskach, nasypach hydrotechnicznych i obiektach sportowych. Krety niszczą trawniki i ogrody. Drążąc swoje tunele uszkadzają korzenie roślin. 90% diety kreta to pożyteczne dżdżownice, które spulchniają i napowietrzają glebę. Karczownika można zwalczać jedynie na: terenie ogrodów, w sadach, w uprawach leśnych. Karczownik żywi się korzeniami drzew owocowych, korzeniami i bulwami roślin ozdobnych oraz warzywami korzeniowymi, powodując duże szkody.

Nawiązujemy współpracę z firmami wdrażając stały monitoring szkodników. Na wszystkie usługi udzielamy gwarancji.

Przez lata wypracowaliśmy sobie rynek, w którym obsługujemy stałych klientów w promieniu 70 km od siedziby firmy, która znajduje się w Rucianem Nidzie. Do klientów indywidualnych dojeżdżamy nawet poza granice naszego województwa. Obsługujemy klientów m.in. z takich miast jak: Ruciane-Nida, Pranie, Krzyże, Karwica, Szeroki Bór, Pisz, Wiartel, Jaśkowo, Pisz, Szparki, Gruzy, Kolno, Rupin, Lachowo, Czerwone, Grabowo, Wincenta, Kurki, Stare Guty, Pilchy, Kocioł Duży, Biała Piska, Szczuczyn, Drygały, Bemowo Piskie, Nitki, Imionek, Trzonki, Karwik, Szczechy Wielkie, Szczechy Małe, Zdory, Kwik, Gaudynki, Wejsuny, Iznota, Kadzidłowo, Ukta, Krutyń, Zgon, Nowy Zyzdrój, Nowe Guty, Orzysz, Ełk, Ublik, Woźnice, Mikołajki, Stare Sady, Łuknajno, Popielno, Niedźwiedzi Róg, Kosewo, Mrągowo, Biskupiec, Sorkwity, Szestno, Wyszembork, Ruska Wieś, Boże, Muntowo, Zalec, Ryn, Giżycko, Wilkasy, Piecki, Machary, Śledzie, Orzyny, Stare Kiejkuty, Jerutki, Spychowo, Szczytno, Brajniki, Sasek, Wielbark, Maliniak, Wały, Lipowiec, Kopytko Dąbrowy, Łączki, Zalas, Dziadki, Zimna i wiele innych.